student 2004

Tytuł: Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy.


Wolumin: 5
Rok: 2004
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej
Redakcja naukowa: Tamara Zacharuk

ISBN 83-7051-290-9

 


I. Z teorii pedagogiki integracyjnej

Lesław Pytka

 
    Rola diagnozy i hermeneutyki w rozumieniu ludzkich dramatów

9

Maria Jakimiuk

 
  Wspieranie osób niepełnosprawnych jako szansa ich rozwoju osobowego

23

Paweł Szmitkowski

 
  Niepełnosprawni na rynku pracy

35

II. Z praktyki integracyjnej: terapia, gra, zabawa

Bogdan Szczepankowski, Mariusz Sak

 
  Komputerowe wspomaganie nauczania języka migowego

49

Agnieszka Andrzejewska

 
  Biblioterapia jako metoda pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi

59

Andrzej Łukowski

 
  Terapia grą i zabawą w wodzie

71

Andrzej Łukowski, Damian Zawadzki

 
  Metodyka terapii grą i zabawą w wodzie

83

Anna Hołonowicz, Iwona RogoŸnicka

 
  Współpraca pedagogów w klasie integracyjnej

105

Maryla WoŸźniak, Hanna Wiącek

 
  Wychowanie przez integrację

111

Katarzyna Pękala, Jolanta Laskowska-Rusinek

 
  Integracja – głos w dyskusji

121

Marzena Gołębiowska

 
  Akceptacja społeczna dzieci niepełnosprawnych przez pełnosprawnych rówieœśników

127

Lidia Piechocka

 
  Sposoby aktywizacji uczniów upośœledzonych umysłowo w stopniu lekkim na lekcjach przyrody

143

Agnieszka Dybciak, Ewa Kłosińska, Lidia Piechocka

 
  Problemy integracji osób z niepełnosprawnoœcią umysłową

151

Beata Kozaczyńska

 
  Konkursy twórczośœci osób niepełnosprawnych w Muzeum Regionalnym w Siedlcach w latach 1998-2003 (terapia poprzez sztukę)

159

III. Scenariusze zajęć integracyjnych

Irena Semik, Grażyna Zielińska, Mirosława Mokicka-Król

 
  Scenariusz zajęć integracyjnych „Składanie figur płaskich z kartki papieru”

171

Bożena Brzozowicz, Marianna Korzeniewska

 
  Scenariusz zajęć integracyjnych „Zima w pełni”

179

IV. Bibilografia w wyborze

Agnieszka Andrzejewska

 
  Praca z dzieckiem niepełnosprawnym

197