student 2005

Tytuł: Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy.


Wolumin: 6
Rok: 2005
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej
Redakcja naukowa: Tamara Zacharuk

ISBN 83-7051-373-5

 


I. Z teorii pedagogiki integracyjnej

Lesław Pytka

 
    O eufemizmach w pedagogice specjalnej

9

Sławomir Sobczak

 
  Niepełnosprawnośœć integrująca sprawnośœci

15

Maria Ożóg-Radew

 
  Kompetencje nauczycieli uczestniczących w edukacji integracyjnej

31

Marcin Poziemski, Beata Boczukowa

 
  Wykorzystanie informatyki i elektroniki przez osoby niepełnosprawne w szkole i domu

39

II. Z praktyki integracyjnej: terapia, gra, zabawa

Andrzej Łukowski, Beata Harań

 
  Praca z dzieckiem chorym i związane z tym zależnośœci sprawcze terapeutyczno-rewalidacyjne

51

Barbara Laskowska

 
  Dziecko z cukrzycą w szkole masowej pomiędzy teorią a praktyką

59

Danuta Tyrała

 
  Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych w grupie integracyjnej

73

Beata Kulka

 
  Kształcenie dziecka z zespołem Downa

89

Adam Litwinowicz

 
  Kształcenie integracyjne z perspektywy niepełnosprawnego absolwenta Akademi Podlaskiej

97

III. Scenariusze zajęć integracyjnych

Joanna Major, Tamara Zacharuk

 
  Scenariusze zajęć integracyjnych –"„spotkanie mikołajkowe”"

113

IV. Bibilografia w wyborze

Agnieszka Andrzejewska, Mariusz Podpora

 
  Praca z osobą z uszkodzonym wzrokiem

121

V. Recenzje

Beata Boczukowa

 
  „Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych"” pod red. Tadeusza £obożewicza, Warszawa 2000 r. (recenzja) B. Boczukowa

133