student 2007

Tytuł: Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy.


Wolumin: 7
Rok: 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej
Redakcja naukowa: Tamara Zacharuk

ISBN  978-83-7051-420-4

 


I. Z teorii pedagogiki integracyjnej

Tamara Zacharuk

 
    Pedagog wspierający w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

W Polsce dynamicznie rozwijają się placówki integracyjne i z oddziałami integracyjnymi. Ich powstawanie możliwe jest dzięki profesjonalnej kadrze pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Na szczególną uwagę zasługuje praca pedagoga wspierającego. To on od początku integracyjnej drogi edukacyjnej ucznia towarzyszy mu na wszystkich lekcjach i podczas wszystkich szkolnych zajęć. Pedagog wspierający tworzy wspólnie z nauczycielem klimat sprzyjający integracji uczniów sprawnych i niepełnosprawnych.

9

Danuta Masna

 
  Integracja a niepełnosprawnoœść

17

Agnieszka Lewtak

 
  Niepełnosprawni z wyboru?

21

Tamara Zacharuk

 
  Warsztaty terapii zajęciowej szansą na integrację społeczną osób niepełnosprawnych

25

II. Doświadczenia w zakresie edukacji integracyjnej w Europie i na świecie

Tamara Zacharuk

 
  Edukacja integracyjna na Słowacji

35

III. Z praktyki integracyjnej: terapia, gra, zabawa

Małgorzata Starzomska, Patrycja Banaszek

 
  Pigmalion i Prometeusz we współczesnej szkole: aspekt powołania we współczesnym szkolnictwie na przykładzie dwóch warszawskich szkół (ogólnodostępnej i specjalnej)

41

Janina Florczykiewicz

 
  Twórczośœć a niepełnosprawnoœć intelektualna. Diagnoza twórczoœci wychowanków zakładów poprawczych

 59

Halina Natora

 
  Szkoła specjalna a szkoła masowa w opinii osób z dysfunkcją narządów słuchu

69

IV. Scenariusze zajęć integracyjnych

Renata Żylak, Iga Kornacka-Barczak

 
  Scenariusz zajęć integracyjnych Inni, a może tacy sami?

77

Agnieszka Andrzejewska

 
  Scenariusz zajęć integracyjnych No to co?

83

Anna Michalak, Katarzyna Pskiet

 
  Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

87

Emilia Panufnik, Agnieszka Radzikowska, Milena Zalewska, Anna Szuba

 
  Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

91

V. Bibilografia w wyborze

Agnieszka Andrzejewska, Mariusz Podpora

 
  Praca z osobą z dysfunkcją słuchu

103

VI. Recenzje

Anna Klim-Klimaszewska  

 
  Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, redakcja naukowa Marian Nowak, Cezary Kalita, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II,
Biała Podlaska 2005, ss. 486 (rec.)

141

Tamara Zacharuk

 
  Recenzja książki  DIEA  A  HRA. Hra a rozvijanie osobnosti dieta. Edukácia detí s autizmom. autorki: Soòa Kikušová, Mária Králiková
(Dzieci a gra. Gra a rozwijanie osobowoœci dzieci. Edukacja dzieci z autyzmem.)

145

Diana Ciszek

 
  Anna Zielak, Niepełnosprawni w œwiecie Internetu, seria: Propozycje i Materiały, nr 63, Wydawnictwo SBP (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich), Warszawa 2005, ss. 92 (rec.)

149