student 2012

Tytuł: Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy.


Wolumin: 12(5)2012
Rok: 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo‐Humanistycznego w Siedlcach
Redakcja naukowa: Tamara Zacharuk

PL ISSN: 1689‐6416

Redakcja czasopisma "Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" informuje, iż wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 
Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy (.pdf - wersja online)

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu, ochronie baz danych.

I. Z teorii pedagogiki integracyjnej

Lesław Pytka

 

    Wychowanie jako prowadzenie

Streszczenie: Najważniejszą relacją zachodzącą między wychowawcą i wychowankiem, nauczycielem i uczniem, opiekunem i podopiecznym jest prowadzenie. Jest to relacja zachodząca między dwoma podmiotami – pedagogiem i dzieckiem.

7

Valentina Peteva, Elizabeta Vylova

 

  Cемья и идентичность (Rodzina i tożsamość)

Streszczenie: Tematy rodzina i tożsamość należą do najczęściej poruszanych w aspekcie pracy socjalnej i psychoterapii. Wielu różnych autorów podejmuje ten temat, prowadzone są dogłębne badania, pojawiają się wnioski, czasami autorzy dzielą się swoimi przemyśleniami i obserwacjami. Jest to również jeden z głównych tematów poruszanych przez specjalistów pracujących w sektorze społecznym, którzy analizują zagadnienie z perspektywy praktyków.

33 

Katarzyna Marciniak‐Paprocka

 

  Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle Rozporządzeń MEN z 17 listopada 2010 r. Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno‐Terapeutycznego

Streszczenie: 17.11. 2010 r. weszły w życie rozporządzenia MEN dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zobowiązują one do tworzenia specjalistycznej dokumentacji, takiej jak Indywidualny Program Edukacyjno‐Terapeutyczny.

 39 

Agnieszka Lipowska‐Kuźba

 

  Rola nauczyciela‐wychowawcy w ochronie uczniów o specjalnych potrzebach w sytuacjach zagrożeń nadzwyczajnych

Streszczenie: Bezpieczeństwo człowieka jest podstawową wartością, którą trzeba chronić. W obliczu wielu nadzwyczajnych zagrożeń mogą stanąć wszyscy ludzie bez względu na wiek, płeć, rasę, itp. Nie każdy może jednak w równym stopniu bronić siebie i innych wobec zaistniałej sytuacji. Szczególnej ochrony potrzebują ludzie o specjalnych potrzebach, a zwłaszcza ci najmłodsi, dzieci, uczniowie ‐ niedojrzali emocjonalnie. Zdani są na pomoc zdrowych, dorosłych osób, często nauczycieli, wychowawców. Potrzebują nie tylko właściwego kierunku rozwoju, autorytetu, by odważnie i mądrze wkroczyć w dorosłe życie. Ważne jest dla nich także poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w trudnej sytuacji, jaką może być zagrożenie nadzwyczajne.

 53

II. Doświadczenia w zakresie edukacji integracyjnej w Europie i na świecie

Katarzyna Marciniak‐Paprocka

 
  Kształcenie osób niepełnosprawnych we Francji

Streszczenie: Francja to kraj, w którym narodziła się edukacja osób niepełnosprawnych. Edouard‐Onésime Seguin, twórca edukacji osób niepełnosprawnych, stworzył podstawy do rozwoju pracy z osobami z niepełnosprawnością. Na dzień dzisiejszy jego założenia zgodne są z zasadami edukacji włączającej.

 65

III. Z praktyki integracyjnej: terapia, gra, zabawa

Agnieszka Zdanowska, Joanna Mikułowska

 
  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Domanicach Kolonii

Streszczenie: Autorki w swoim artykule przedstawiają działania prowadzone w Gimnazjum w Domnicach Kolonii, mające na celu integrację osób niepełnosprawnych i młodzieży szkolnej. Projekt obejmował działania artystyczne, spotkania edukacyjne, udział w konkursie oraz wycieczkę do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo‐Humanistycznego w Siedlcach i dwudniową wizytę w ośrodku dla osób niewidomych oraz gimnazjum w Laskach.

 79

Karol Osiak

 
  Wolontariat w Specjalnym Ośrodku Szkolno‐Wychowawczym w Siedlcach. Dobre praktyki

Streszczenie: Wolontariat jest nie tylko męczącą pracą w hospicjach bądź szpitalach, ale że może nieść wiele radości i satysfakcji również temu, który poświęca swój wolny czas innym. Wolontariuszem może zostać każdy, nawet osoba niepełnosprawna, ponieważ wszyscy posiadamy umiejętności, którymi możemy służyć innym. Nie ma znaczenia rasa, wyznanie ani wiek.

 87

IV. Scenariusze zajęć integracyjnych

Beata Bocian

 
  Scenariusz zajęć profilaktyczno‐wychowawczych dotyczący kształtowania poczucia własnej wartości (cz. 1)

Streszczenie: Zaprezentowany scenariusz zawiera propozycje zajęć, które mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości.

95

V. Recenzje i sprawozdania

Wiktoria Warowna

 
  Recenzja książki Creating Inclusive Classrooms: effective and reflective practices, autor Spencer J. Salend

Abstract: The challenges that educators encounter in creating inclusive classrooms for all their students are effected by the considerable gap between theory and practice. This book is intended to fill that gap by keeping the perspectives of teachers, students, and families and translating current research, programs and strategies related to inclusion into effective and reflective classroom practices.

101