okladka2018Najnowszy numer

Redaktor naukowy:


Tamara Zacharuk
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Redaktor tematyczny:

Lesław Pytka
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Redaktor statystyczny:

Antoni Bombik
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Redaktor językowy (jęz. ros.):

Elena Dimitrevna Meleszko
Uniwersytet Pedagogiczny im. L.N. Tołstoja, Tuła, Rosja

 

Sekretarz redakcji:

Ewa Nasiłowska
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
ul. Konarskiego 2 pok.105
08-110 Siedlce
tel.: +48 25 643 19 18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Charakterystyka wydawnictwa

Czasopismo"Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" wydawane od 1997 roku podejmuje szeroko pojętą problematykę edukacji włączającej na wszystkich poziomach edukacji. Zawiera opracowania podnoszące teoretyczne problemy edukacji integracyjnej i inkluzyjnej oraz zawiera praktyczne uwagi dotyczące kształcenia integracyjnego i inkluzyjnego. Autorzy materiałów publikowanych w czasopiśmie wskazują wielość torów dochodzenia do integracji społecznej, uzyskiwania spoistości społecznej i solidarności międzyludzkiej na różnych poziomach. "Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" jest także miejscem prezentowania doświadczeń w zakresie edukacji włączającej w Europie i na świecie. Stałą część publikacji stanowią także praktyczne rozwiązania metodyczne i scenariusze zajęć integracyjnych opracowane i prezentowane przez praktyków: nauczycieli, wychowawców, pedagogów.

Prezentowane w monografii treści mają na celu tworzenie środowiska włączającego i rozwijanie świadomości społecznej, zmianę myślenia o niepełnosprawnych, o ich miejscu i roli w społeczeństwie.

Redakcja czasopisma "Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" informuje, iż wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Czasopismo znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW.
Liczba punktów za publikację w czasopiśmie:

Czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości  79.47 pkt.

Licencja: Uznanie autorstwa 3.0 Polska 
Zawartość numeru dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


PL ISSN: 1689‐6416